Boerhof gaat innovatief en bewust om met mensen en natuur (circulaire economie)

Wij stellen 2018 in het teken van “De grootte van een klein gebaar”.Wij willen bijdragen aan een circulaire economie want wij geloven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit veel radartjes; als de één draait heeft dit invloed op de andere en die weer op een andere. Als leidraad voor duurzaam ondernemen gebruiken we de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hierdoor zien we duurzaam ondernemen als een proces waarbij we constant nieuwe initiatieven ontplooien, procedures onder de loep nemen en op zoek gaan naar verbeterpunten. Hoe hard een radar draait heeft weer te maken met de energie die eraan wordt gegeven door betrokkenen. Want duurzaam ondernemen kan alleen als dit in de hele keten wordt gedragen en door onze eigen medewerkers wordt uitgevoerd.

Duurzaam ondernemen – samenwerking in keten

De toekomst van duurzaam ondernemen ligt in het circulair maken van de economie. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze leveranciers. Dit jaar verwelkomden we Gispen als een van onze meubelleveranciers. Zij zetten de toon als het gaat om circulaire oplossingen binnen ons werkveld. Daarnaast maakt een van onze tapijtenleveranciers, Desso, zich hard voor cradle-2-cradle. Samen met Desso hebben we een take-back initiatief ontplooid. Door dergelijke verbonden te sluiten in de keten kunnen we steeds meer mogelijk maken als het gaat om duurzaam ondernemen.

Milieuvriendelijke bedrijfsprocessen

Naast samenwerking in de keten vinden wij het ook belangrijk om al ons eigen bedrijfsprocessen continu onder de loep te nemen en waar kan bij te sturen. We zien dat milieuvriendelijke oplossingen ook schuilen in de kleine gebaren. Zo streven we naar een papierloos kantoor, oude visnetten fungeren als garen voor tapijt, oud schoolmeubilair doneren we aan schoolprojecten op de Filipijnen, we rijden in hybride personenauto’s en scheiden afval in negen verschillende afvalstromen. Daarnaast hebben we in onze ‘achtertuin’ 300 zonnepanelen geplaatst. Dit soort kleine gebaren leidt tot een groot gebaar als het gaat om milieuvriendelijk ondernemen. In ons MVO-jaarverslag 2017 staan álle initiatieven die wij ontplooid hebben op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke producten.

Verantwoordelijkheid voor mens én milieu

Op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hechten wij misschien nog wel het meest aan investeren in ons personeel. Wij zijn van oudsher een familiebedrijf en die waarden die hierbij horen staan ook nu nog centraal. Bij Boerhof Projectinrichters krijgen medewerkers de ruimte om zichzelf te ontplooien, om initiatieven aan te dragen, ze worden gehoord en er is veel oog voor sociale en emotionele waarden. We leiden medewerkers op, zijn een erkend leerbedrijf en bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te werken. We zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden en goed materiaal. Ook faciliteren we onder andere bedrijfsfitness, zijn er diverse thuiswerkmogelijkheden en we zijn erkend mantelzorg vriendelijk. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor mens én milieu.

Boerhof zet zich volop in voor MVO

Boerhof is een toonaangevend bedrijf dat volop inzet op MVO. Onze opdrachtgevers krijgen een functionele omgeving waar wij, op eigen wijze, beleving en duurzaamheid aan toevoegen. En hier zijn wij trots op. Meer weten? Lees ons MVO-jaarverslag hier of neem contact op met Kristel Leerkes-Boerhof, directeur Boerhof Projectinrichters.