1. Vanaf februari geven jullie voor de zevende keer een eigen MVO-verslag uit. Waarom vind jij dit onderwerp belangrijk?

“Het zit een stukje in mijn opvoeding denk ik, mijn ouders deden altijd al veel op sociaal gebied. Wanneer wij het goed hebben, dan mogen medewerkers en de omgeving daar van meeprofiteren. Verder vind ik gelijke kansen voor iedereen belangrijk, ondanks een beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook dan heb je nog recht op een leuke baan, social return noemen we dat. Wat ik ook vind is dat we moeten proberen om een zo goed mogelijke wereld voor de volgende generatie achter te laten. Ik heb zelf kinderen en de medewerkers hebben voor een groot deel kinderen. Een belangrijk aspect, want wat kunnen wij nu in ieder geval bijdragen aan een betere wereld?”

  1. Wat doet Boerhof voornamelijk aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

“Ons uitgangspunt is dat wij een langdurige relatie willen nastreven. Dit geldt voor leveranciers, klanten en medewerkers. Daarin zijn we eerlijk en oprecht in het geven van advies naar klanten. We doen veel voor de maatschappij, goede doelen, sponsoring, ik doe veel aan bestuurstaken en vrijwilligerswerk. Maar ook de medewerkers worden hier volgens mij een beetje mee besmet haha… Ongemerkt selecteren we daar ook wel een beetje op, type mensen die wat over hebben voor de maatschappij. Verder doet Boerhof veel op het gebied van milieu, we doen veel aan afvalscheiding, recycling en we hebben inmiddels zonnepanelen. Voor zover we kunnen natuurlijk, we hebben geen productiebedrijf dus daar kunnen we niet veel in betekenen.”

  1. In het verslag is te lezen dat je dynamisch werken stimuleert. Wat wordt hiermee bedoeld en welke positieve effecten merk je bij de medewerkers van Boerhof?

“Dynamisch werken is voornamelijk het afwisselen in houding en werkzaamheden.
Het zitten is het nieuwe roken zeggen ze dan wel eens. Wij geven onze medewerkers doormiddel van een zit-sta bureau dan ook de gelegenheid om te zitten of te staan. We hebben zitballen en balanskrukjes, zodat ze bewust worden van hun houding en activiteiten. We overleggen deels staand, we proberen de medewerkers wat meer te laten lopen door de printers in een andere ruimte te zetten. Om koffie te drinken moeten ze ook even van hun plek af. Het positieve effect wat we merken is minder blessures en rugklachten. Daarnaast is het goed voor je hersenen wat zorgt voor meer productiviteit.” 

  1. Wat worden de trends het komende jaar op het gebied van MVO?

“Circulariteit is een veelbesproken onderwerp. Een groot begrip hoor, maar het is de bedoeling dat er straks geen afval meer is. Dus dat je van de afvalproducten weer nieuwe producten kunt maken. Dit zien we ook veel terugkomen in aanbestedingen, hier wordt veel naar gevraagd. Er liggen nog hoge ambities en een heleboel uitdaging op dat gebied. Wat ook veel speelt is het social return en het aantrekken van medewerkers. Er is steeds meer een tekort aan medewerkers op allerlei gebieden. Bij ons met name op het gebied van uitvoering. Dit zie je nu overal in bouw en technisch gerelateerde bedrijven. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Aan de ene kant om jongeren te enthousiasmeren en op te leiden, maar aan de andere kant te kijken naar mensen met een beperking of met een afstand op de arbeidsmarkt. Dat zie ik ook steeds meer als een trend terugkomen.”

  1. Jullie zijn ver op het gebied van MVO, maar wat wil je nog graag bereiken of veranderen?

“Bij Boerhof intern ben ik al heel erg tevreden, de medewerkers worden ook veel in de trajecten meegenomen. Wat ik nog wel graag zou willen is een stukje bewustwording bij klanten. Ik merk dat klanten al wel veel bezig zijn met zonnepanelen en warmtepompen, maar nog niet zozeer met hoe duurzaam hun inrichting is. Vaak ook omdat ze dat niet weten, maar je kunt al nadenken over duurzame vloerbedekking of welke stoel je neerzet en wat je er aan het einde van de levensduur mee kunt. Dit zie ik ook wel als een missie voor Boerhof. Een stukje bewustwording bij klanten en om ze daarin te adviseren. Wat ik ook graag zou willen bereiken is een stukje samenwerking binnen de branche en in de keten. Wij zijn een koploper op dit gebied, maar aan de andere kant een kleine speler op de hele markt. Voor veel initiatieven is het handig wanneer je meer volume hebt, dan kun je meer bereiken. Bijvoorbeeld wanneer vijf projectinrichters aan een leverancier iets vragen, dan zullen zij dat eerder doen dan wanneer alleen ik iets vraag. Ik probeer ook wel om de rest van de branche daarin mee te krijgen. De samenwerking met collega bedrijven vind ik juist heel erg leuk, je kunt veel van elkaar leren.”