Wat zijn de sterke punten van de mensen die bij ons werken? Het was voor Kristel en mij een belangrijke vraag toen we begonnen met het drijfverenspel.* Daarvoor hebben alle medewerkers een lijst met vragen ingevuld. Uit die test komen de persoonlijke drijfveren en daarmee samenhangende waarden en gedrag naar voren, die corresponderen met een eigen kleur. In totaal zijn er zeven kleuren. Dan is het prettig om te merken dat in het profiel van iedereen bij Boerhof de kleuren geel en groen vertegenwoordigd zijn. Die staan voor respectievelijk vernieuwing en samenwerking. Precies de dingen die bij ons bedrijf belangrijk zijn. Ook ik moest natuurlijk meedoen. Dat bij mij naast groen de kleur blauw overheerste was vooral een bevestiging. Blauw is een kleur die staat voor structuur en betrouwbaarheid. Iets dat natuurlijk heel goed past bij mijn werk als controller en lid van het management team. Ook zijn het kleuren die het geel en rood, die staan voor vernieuwing en daadkracht, aanvullen die bij Kristel als directeur domineren. In de praktijk betekent dit dat ik de lijsten met cijfers aanlever waar wij onze verkoopstrategie op afstemmen.

Herkenning
De uitkomst van het spel is ook een belangrijk aanknopingspunt voor ons in gesprekken met het personeel. Zit iemand wel op de juiste plek? Waarom reageren mensen op een bepaalde manier? Als je weet dat iemand het lastig vindt om tijdens zijn werk gestoord te worden, kun je daar rekening mee houden of een begeleidingstraject afspreken. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen bij Boerhof nu een plaatje op heeft waarop staat hoe je hem of haar moet benaderen, maar er vallen wel veel dingen op de plek. Doel is dat we ons er bewust van worden hoe we dingen doen en hoe we beter elkaars sterke punten kunnen benutten. Dat werkt veel beter dan gewoon door te gaan zoals we al jaren doen.

 

Henry Wilms, controller.

 

*Het drijfverenspel is een onderdeel van “Expeditie Boerhof”. Een traject dat Boerhof Projectinrichters is ingegaan met De Groot en Kolman. Doel daarvan is om de eigen ontwikkeling van medewerkers en de samenwerking binnen het bedrijf te verbeteren. Het is een project dat wordt ondersteund middels een subsidie van het Europees Sociaal Fonds in het kader van de duurzame inzet van werknemers.